• giborinbal

365 רגעים של שמחה

עודכן: 1 בספט׳ 2019

במהלך השנה הבאה יהיו לך 365 רגעים של שמחה. את יודעת מה, יהיו לך הרבה יותר. איך אני יודעת? כי רגעי שמחה צוברים בכמויות, אנחנו צוברות אותן בקטנות. החכמה היא ללמוד לזהות.