• giborinbal

לחיי החולמים!


לחיי החולמים! הפוסט הבא מוקדש לכל מי שבתחילת הדרך, או בתחילת המסע אל עבר הגשמת חלום. לכל מי שבדיוק מסיים ללמוד ולא יודע מה בדיוק הוא יהיה. ולזאת שבדרך לכבוש את העולם וחושבת שהיא יודעת בדיוק מה היא תהיה! וגם לאלו שבאמצע, שרוצים להגיד לעולם משהו, לעשות, לשנות, ליצור, להתבטא. תתחילו! תמשיכו! תתמידו! לפני שמונה שנים בדיוק, ישבה בחורה בחדר קטן בעיר קטנה, ס