• giborinbal

היומן יעבוד רק אם אתן תעבדו!


חזרנו לשיגרה, אחרי החגים זה כאן ואנחנו עוד מעט כבר בסוף אוקטובר.

זה בדיוק הזמן לוודא שאתן עובדות עם היומן.

לא רק משתמשות בו אלא גם ממש עובדות איתו.

עובדות עם כל הכלים שיש בו.

הכלים שפותחו במיוחד בשבילנו כדי שנחיה חיים שמחים יותר! חיי השראה והגשמה!

תכנון שבועי: מה אני רוצה להשיג השבוע זו השאלה המנחה אותנו בתחילת שבוע. זה המקום לכתוב בדיוק מהי הכוונה שלי, בשביל מה אני פועלת ולמה אני עושה את מה שאני עושה.

בתוך התכנון השבועי יש מקום למשימות חשובות, זה המקום שלך לרשום פעולות קטנות וברורות שיקדמו אותנו לקראת המטרות החודשיות הגדולות. התקדמות של צעדים קטנים אל עבר הגשמה גדולה!