• giborinbal

לפעמים ההשראה היא בפרטים הקטנים


ציוץ ציפורים

כוס קפה טעים

חיוך מרחיב לב

או מבט ממישהו אוהב

כל אלו הם רגעים קטנים שעושים לנו נעים

לפעמים השמחה שלנו נמדדת ברגעים ולפעמים ההשראה שלנו היא גם נמצאת בפרטים הקטנים