• giborinbal

מה אני אוהבת לעשות?


יש שאלה אחת שאני עונה עליה לפחות פעם בשנה, כדיי לראות כמה משתנה והאם אני חיה בדיוק עם הלב שלי מה אני אוהבת לעשות?