• giborinbal

תהליך אימון של שנה

להתאמן זה אומר לחזור על אותה פעולה, שוב ושוב, כל פעם קצת אחרת, כל פעם ממקום אחר ולהתאמן, כדי להיות טובים יותר.

ובמקרה שלי, אני מתאמנת עם היומן השנתי שלי איך להיות שמחה יותר. איך לחיות את החיים שאני רוצה לעצמי, כל שבוע קצת יותר.


אני מתאמנת בלכתוב את המטרות שלי במדויק כדי שיעזרו לי להגיע לתוצאות שאני רוצה. אני מתאמנת בלכתוב מה הצלחתי השבוע, מה למדתי השבוע ועל מה אני מודה, כדי לאמן את המיינד שלי לראות את החיובי בכל סיטואציה.

אני מתאמנת לשאול את עצמי שאלות, ממש כמו מאמנת אישית טובה, יש לי את היומן ששואל אותי כל שבוע, מי בא לי להיות, מה בא לי להשיג, מה היה הרגע המשמח שלי היום.

אני מתאמנת, כדי להיות שמחה יותר.