• giborinbal

מה זו בכלל חשיבה חיובית?


חשיבה חיובית היא לראות את החיובי בכל מצב, היא התבוננות תמידית במה שיש במקום במה שאין, היא ציפייה ואמונה שיקרו דברים טובים במקום שדברים ישתבשו. חשיבה חיובית עוזרת לנו לפעול ממקום אופטימ