• giborinbal

לחזור לעצמי אחרי הלידה

אתמול באימון בוקר המאמן לא הכיר אותי, זה לא קורה הרבה בקרוספיט כי כולם מכירים את כולם, אבל לא הייתי כמעט שנה בקרוספיט והגיעו מאמנים חדשים.

אז כשהצגתי את עצמי אמרתי לו את שמי ואז באותה נשימה אמרתי לו שאני אחרי לידה.