• giborinbal

גם לגברים מגיע!

עם כל שנה ושנה שהיומן יוצא לאור, מתווספים אל קהל הלקוחות שלו, לאט לאט, גם גברים. וזה לא מובן מאליו עבורי. מרגש אותי שיש גברים שבוחרים להתבונן, לכתוב ולתרגל, לתכנן ולנהל לו"ז. אבל מהרגע הראשון שהוצאתי את המוצרים אני מפתחת ומעצבת אותם ככה שהם פונים לשני המינים. כל משפט ביומן ובמחברות כתוב בצורה שמתאימה גם לגבר וגם לאישה. וזה לא פשוט בשפה העברית. תאמינו לי :) אבל, רק דף אחד ביו