• giborinbal

בואו נעשה לנו חגים שמחים!

זו תקופה מוזרה, כולם יסכימו איתי. תקופה מאתגרת, תקופה שונה מאי פעם. ובכל זאת, יש דברים שלא משתנים, החגים! תקופת החגים בארץ ובכלל לכל היהודים שחוגגים את ראש השנה, כיפור וסוכות, היא תקופה מיוחדת. זמן של התחדשות והתרגשות. זמן לסיכומים ואיחולים. זמן של הרבה הרבה ברכות ותכנונים.