• giborinbal

את כל הזמן כזו שמחה?

השאלה שהכי הרבה שואלים אותי:

את כל הזמן כזו שמחה? איך את כל הזמן שמחה?


אז אני עונה שוב ושוב ושוב,

אני לא כל הזמן שמחה. אף אחד לא כ-ל הזמן שמח.

אבל אני כן מתאמנת בלהכניס עוד שמחה ליום -יום שלי.

אני יודעת מה משמח אותי ואני משתדלת שיהיו לי כמה שיותר רגעים משמחים ביום.

אני מקיפה את עצמי באנשים חיוביים. 

אני נמנעת מחדשות.

אני מתאמנת כל הזמן במחשבות חיוביות בראיית הטוב ובחשיבה אופטימית.


וגם אם יש לי ימים פחות שמחים. (אתמול היה לי יום ממש מאתגר)

אני עוצרת הכל. 

שכולם יחכו.

ושואלת את עצמי, מה בא לי לעשות עכשיו?

מה ישמח אותי?